Subscribe to our newsletter 

Salesforce reporting jednoduchou formou

APM Digital

May 30, 2020

Salesforce reporting jednoduchou formou

Občania Slovenska môžu na základe oprávnenia na podnikanie, poskytovať služby aj v  iných krajinách Európskej únie. Toto podnikanie ale môže byť iba dočasné a prebieha len za podmienok stanovených v  tom štáte, v  ktorom bude vykonávané – v  našom prípade v  Nemecku alebo Rakúsku (podľa smernice Európskeho parlamentu a  Rady č. 2006/123/ES).

Takto sa to ma robit

Čo to v  praxi znamená? Freelanceri si teda nepotrebujú zakladať novú živnosť, prípadne spoločnosť s  ručeným obmedzením,  na dodávanie IT služieb v zahraničí. Postačí im živnosť /s.r.o. založená na Slovensku a to v  tom  prípade, ak spĺňajú všetky podmienky na daný predmet podnikania v  Nemecku alebo Rakúsku. Tu je potrebné skontrolovať napríklad vek podnikateľa alebo dosiahnuté vzdelanie. Podmienky na podnikanie v  IT sfére sú však v  oboch cudzích krajinách rovnaké ako na Slovensku. Pozitívom teda je, že v  prípade dodávania IT služieb (development, testing a pod.) žiadna prekážka nenastáva.

Čo to v  praxi znamená? Freelanceri si teda nepotrebujú zakladať novú živnosť, prípadne spoločnosť s  ručeným obmedzením,  na dodávanie IT služieb v zahraničí. Postačí im živnosť /s.r.o. založená na Slovensku a to v  tom  prípade, ak spĺňajú všetky podmienky na daný predmet podnikania v  Nemecku alebo Rakúsku. Tu je potrebné skontrolovať napríklad vek podnikateľa alebo dosiahnuté vzdelanie. Podmienky na podnikanie v  IT sfére sú však v  oboch cudzích krajinách rovnaké ako na Slovensku. Pozitívom teda je, že v  prípade dodávania IT služieb (development, testing a pod.) žiadna prekážka nenastáva.

ImageDummy

Okrem splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok je potrebné mať k  dispozícii tieto štyri dokumenty:

Takto sa to ma robit

Čo to v  praxi znamená? Freelanceri si teda nepotrebujú zakladať novú živnosť, prípadne spoločnosť s  ručeným obmedzením,  na dodávanie IT služieb v zahraničí. Postačí im živnosť /s.r.o. založená na Slovensku a to v  tom  prípade, ak spĺňajú všetky podmienky na daný predmet podnikania v  Nemecku alebo Rakúsku. Tu je potrebné skontrolovať napríklad vek podnikateľa alebo dosiahnuté vzdelanie. Podmienky na podnikanie v  IT sfére sú však v  oboch cudzích krajinách rovnaké ako na Slovensku. Pozitívom teda je, že v  prípade dodávania IT služieb (development, testing a pod.) žiadna prekážka nenastáva.

Čo to v  praxi znamená? Freelanceri si teda nepotrebujú zakladať novú živnosť, prípadne spoločnosť s  ručeným obmedzením,  na dodávanie IT služieb v zahraničí. Postačí im živnosť /s.r.o. založená na Slovensku a to v  tom  prípade, ak spĺňajú všetky podmienky na daný predmet podnikania v  Nemecku alebo Rakúsku. Tu je potrebné skontrolovať napríklad vek podnikateľa alebo dosiahnuté vzdelanie. Podmienky na podnikanie v  IT sfére sú však v  oboch cudzích krajinách rovnaké ako na Slovensku. Pozitívom teda je, že v  prípade dodávania IT služieb (development, testing a pod.) žiadna prekážka nenastáva.