Subscribe to our newsletter 

Corona má negatívne dopady aj na freelancerov. Počet voľných projektov výrazne poklesol

APM Digital

May 2, 2020

Vďaka spolupráci s  našimi zahraničnými partnermi máme možnosť sledovať vývoj pracovného trhu v  Nemecku a  Rakúsku aj počas krízy spôsobenej COVID-19. Všimli sme si hneď niekoľko nápadných rozdielov v  porovnaní s „bežným“ stavom.

Pokles počtu projektov

Predčasné ukončovanie projektov alebo ich pozastavenie na dobu neurčitú sme vnímali aj na Slovensku. Samozrejme, toto malo za následok zníženie množstva nových projektov, ktoré sa na trhu následne objavovali. Negatívna situácia má však u  našich partnerov v  Nemecku a  Rakúsku aj pozitívnu stránku – projekty, ktoré sú otvorené, sú stabilné a  jasne definované. Spôsobené to je najmä tým, že spoločnosti, ktoré sa rozhodnú rozbehnúť tieto nové projekty, majú jasne definované, ako dlho majú trvať a akých freelancerov potrebujú.

Takto sa to ma robit

Dlhé čakanie na feedback

Najvýraznejším negatívnom celej aktuálnej situácie je pre nás nečakane dlhé obdobie na získanie feedbacku. Tento stav sa dá vysvetliť dvoma spôsobmi, ktoré spolu pravdepodobne úzko súvisia. Prvým dôvodom je, že spoločnosti teraz musia čeliť nečakaným situáciám a  ich pracovníkom, zodpovedným za výber nových freelancerov, pribudlo veľké množstvo povinností navyše. Druhým dôvodom môže byť vyšší počet freelancerov, ktorým sa náhle ukončili projekty. Spoločnosti teda majú na výber väčšie množstvo kandidátov, ktorí majú o daný projekt záujem. Spracovanie vhodných CV tým pádom teraz trvá dlhšie.

Menej cestovania

Uzavretie hraníc a  štátne karantény spôsobili, že freelanceri pracujúci na projektoch v  medzinárodných tímoch, nemôžu k  svojmu klientovi cestovať. Ak kontraktor pracuje na projekte, ktorý nebol krízou ovplyvnený, väčšinou to pre neho neznamená koniec spolupráce. Spoločnosť skôr prispôsobí freelancerovo fungovanie na projekte, aby nestratila jeho know-how. A  remote prácou to vie jednoducho zabezpečiť.

Banner Text

Takto sa to ma robit

Zelená pre Homeoffice

Klienti v minulosti vo všeobecnosti nechceli dovoliť freelancerom odpracovať väčšiu časť pracovného fondu na diaľku. Kríza spôsobená COVID-19 však nečakane a  veľmi rýchlo „donútila“ firmy prispôsobiť sa tejto forme práce na 100%. Pozitívom je, že vo veľmi krátkom čase vyriešili väčšinu technických problémov, ktorých sa pri práci na diaľku báli. Taktiež si spoločnosti nastavili jasné pravidlá, vďaka ktorým sa na svojich pracovníkov môžu spoľahnúť a  vedia, že svoje úlohy splnia, aj keď nepracujú on-site. Vzhľadom na tieto zmeny už teraz vnímame nárast počtu remote projektov.

V  spoločnosti APM Digital Solutions máme vytvorené silné vzťahy s partnermi v  Rakúsku a  Nemecku. Vďaka tomu, aj napriek COVID-19 kríze, máme prístup k  stabilným projektom v  silných spoločnostiach, ktoré sa aktuálne vykonávajú v remote móde. Tie najaktuálnejšie nájdeš na našej Careers Page!