Rozmýšľaš nad prácou freelancera? Aké pozitíva alebo negatíva ti to môže priniesť?

Updated: Mar 29
Výhody živnosti


Tou hlavnou výhodou je, samozrejme, vyššia finančná odmena. Zamestnávateľ neplatí za freelancera odvody, takže spravidla vypláca vyššiu odmenu za vykonanú prácu.


Kontraktor nie je povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne v  počiatočnom období od založenia živnosti. Po podaní prvého daňového priznania mu bude vypočítaná výška týchto odvodov na základe jeho príjmu za predošlý rok.


V  tomto období (ktoré môže byť dlhé aj viac než rok) je preto jediným výdavkom poplatok do zdravotnej poisťovne. V  roku 2020 je jeho minimálna výška určená na 70,91 eur mesačne.


V  prípade, že výška obratu živnostníka nepresahuje za rok 100  000 eur, tak jeho sadzba dane je dokonca nižšia, než u  zamestnanca na trvalý pracovný pomer. Konkrétne sa jedná o  15% z  príjmov (u zamestnanca je to 19%). Pri priemernom „plate“ si môže freelancer ročne prilepšiť o  stovky eur.


Takto sa to má robiť


Každý živnostník má právo uplatniť si paušálne výdavky do výšky 60% z  úhrnu jeho príjmov z  podnikania (maximálne ale 20  000 eur za rok). Jedná sa o také výdavky, ktoré slúžia na udržanie týchto príjmov, ale nie je potrebné ich preukazovať daňovými dokladmi. Z  týchto výdavkov nie je potrebné platiť dane. Preto sa pri výpočte sadzby dane za daný rok odpočítajú od príjmov živnostníka.Príklad: Ročný príjem developera Petra Šťastného je 32.000 EUR.

Jeho ročné odvody počas prvého roku od založenia živnosti sú vo výške 851 EUR do zdravotnej poisťovne, odvody do sociálnej poisťovne neplatí.


1) Peter si môže uplatniť paušálne náklady, ktoré sú v jeho prípade 19.200 EUR

- výpočet: 60% z 32.000 EUR = 19.200 EUR


2) Zaplatí daň 1.792 EUR

- výpočet: 32.000 EUR - 851 EUR na odvody - 19.200 EUR paušálnych nákladov = 1.792 EUR


3) Jeho čistý mesačný príjem predstavuje 2.446 EUR


Ročne preto z príjmu 32 000 eur:

- odvedie na daniach a odvodoch sumu 2 643 eur, čo je priemerne 220 eur mesačne.

- jeho čistý mesačný príjem predstavuje 2 446 eur (2 666 eur príjem - 70,91 eur odvod do zdravotnej poisťovne - 149 eur daňový odvod).Veľkou výhodou freelancera je aj jeho samostatnosť a  schopnosť organizovať si svoj pracovný čas, flexibilita výberu zaujímavejších projektov, najmodernejších technológií alebo práca na viacerých projektoch naraz. Taktiež je výhodou viac možností remote práce.


Nevýhody živnosti


Freelancer si musí sám platiť odvody do zdravotnej a  sociálnej poisťovne, taktiež sadzbu z  dane. Zároveň zodpovedá za správne a  včasné podanie daňového priznania a  všetky administratívne a  účtovné činnosti. Pozitívom je, že sociálne a  zdravotné odvody si freelancer nastaví 1-krát ročne a  trvalým príkazom má mesačné platby pokryté.


Takto sa to má robiť

Keďže živnostník dostáva finančnú odmenu za odpracovaný čas alebo dodanie diela, neprináleží mu nárok na dovolenku, príspevok na stravovanie, ani náhradu príjmu počas pracovnej neschopnosti v  priebehu prvých 10 dní. Ak si kontraktor dobrovoľne neplatí poistenie v  nezamestnanosti, nemá nárok ani na dávku v  nezamestnanosti. V  počiatočnom období po vzniku živnosti, kedy si živnostník zo zákona nemusí platiť sociálne poistenie (avšak dobrovoľne si ho platiť môže), má nevýhodu pri uplatňovaní nároku na nemocenskú alebo materskú dávku.


Ak ešte nie si rozhodnutý čo ďalej, alebo nevieš, ako sa stať kontraktorom, kontaktuj nás. Radi ťa prevedieme celým procesom od A po Z a  pomôžeme s  rýchlym založením živnosti.


130 views

Recent Posts

See All