top of page

Digitálna transformácia jednoducho

Impressum

Skupina APM Digital

Informácie pre návštevníka webu

APM Digital Solutions, sro a APM Digital Europe, sro, ďalej spoločne len APM Digital, Vás týmto oprávňujú používať zverejnené informácie výhradne pre Vaše osobné, nekomerčné použitie. Materiály obsiahnuté na tejto stránke nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať ani ďalej distribuovať prostredníctvom internetu.


APM Digital môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť obsah tejto stránky. APM Digital v žiadnom prípade nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytovaním alebo neposkytovaním informácií a služieb na tejto stránke a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webových stránok tretích strán prepojených s touto stránkou.


© APM Digital, 2023 - všetky práva vyhradené

APM Digital Europe, s.r.o.

APM Digital Europe, s.r.o

Martinčeková 13

821 01 Bratislava, Slovensko


zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Ružinovre

re

DIČ: 2120356799

IČ DPH: SK2120356799

Tel: +421907611586

mailom: info@apmdigital.eu

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 

Predmet podnikania:

- poradenská činnosť v oblasti informačných technológií

APM Digital Solutions, s.r.o.

APM Digital Solutions, s.r.o.

Martinčeková 13

821 01 Bratislava, Slovensko


zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Ružinovre

re

DIČ: 2120881620

IČ DPH: SK2120881620

Tel: +421907611586

mailom: info@apmdigital.eu

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
 

Predmet podnikania:

- poradenská činnosť v oblasti informačných technológií

- Sprostredkovanie zamestnania za odmenu

bottom of page