top of page

Referencie

Táto časť Ti poskytne rýchly prehľad našich najnovších referencií. Pre viac informácií nás prosím kontaktuj priamo.

TRANSFORMUJEME TVOJE PODNIKANIE

Digitálizáciou transformujeme 
všetky odvetvia

BANKOVNÍCTVO

Implementácia EURO

Pobočka Austrian Banking Group, Slovensko

Naši projektoví manažéri boli zodpovední za implementáciu funkcionality duálneho oceňovania v rámci viacerých bankových systémoch, ako aj za zabezpečenie konverzie meny z domácej meny SKK na EUR v slovenskej pobočke rakúskej skupiny Raiffeisen.

Automatizácia zmlúv pre hypotéky

Pobočka rakúskej bankovej skupiny, Slovensko

Naši projektoví manažéri implementovali Oracle BPM Suite v rámci slovenskej pobočky bankovej skupiny, implementovali meranie aktuálneho procesu, automatizovali manuálne úlohy a integrovali riešenie s úverovým registrom a Sociálnou poisťovňou, čo celý proces značne urýchlilo. Time To Yes  sa znížil na priemerných 24 hodín. Výrazne sa znížil aj Time To Cash.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Prispôsobenie softvéru na správu životného cyklu produktu

Volkswagen, Nemecko

Naši odborníci spolupracovali na prispôsobení PLM SW vo Volkswagene vo Wolfsburgu v Nemecku. Projekt trval 1 rok a implementácia bolo vykonaná pomocou technológií C / C ++.

POISŤOVNÍCTVO

Automatizovaný skóring

Poisťovňa automobilov, Slovensko

Viedli sme implementáciu automatizovaného skóringu pre 3. najväčšiu poisťovňu automobilov na Slovensku. Súčasťou služby bolo riadenie viacerých externých dodávateľov pomocou zmluvných modelov time & material a fixed price,  vedenie riadiacich výborov s vrcholovým vedením, analýzou a riadením rizík a ďalšími úlohami riadenia projektu.

ENERGETICKÝ PRIEMYSEL

Aplikácia pre Health and Safety Reporting

Utilitná spoločnosť, Nemecko

Naši projektoví manažéri viedli vývoj aplikácií pre oblasť BOZP pre 2. najväčšiu utilitnú spoločnosť v Nemecku. Aplikácia sa používa na hlásenie mimoriadnych udalostí, ktoré sa dejú v procese budovania a prevádzky veterných a solárnych elektrární na mori.
Vývoj aplikácie prebiehal v zmiešanom tíme u dodávateľa na Slovensku a v spoločnosti Off-Shore Vietnam, aby sa znížili celkové náklady pre klienta. Všetku komunikáciu a plánovanie zabezpečili odborníci v našej spoločnosti

Integrácia SW pre správu assetov

Distribučná spoločnosť, Slovensko

Naši odborníci viedli projekt s cieľom implementovať softvér na správu assetov prostredníctvom IBM Maximo v distribučnej spoločnosti na východnom Slovensku. Efektívnosť práce sa zvýšila nasadením mobilných tabletov, na ktoré dostávali montéri svoje pracovné úlohy a priamo v teréne vyhodnocovali skutočný stav zariadení. Bezpapierový proces vedie k vyššej kvalite údajov a lepšiemu plánovaniu nákladov.

Projekt bol predstavený na konferencii Next Generation Utilities v Barcelone a v USA.

DIGITÁL A AGILE

Moderné intranetové digitálne pracovisko

Utilitná spoločnosť, Nemecko

Pre veľkého poskytovateľa služieb v Nemecku naši Product Owneri implementovali projekt digitálneho pracoviska používaného v rámci skupiny v 7 krajinách. Počas projektu bola zavedená platforma CMS Sitecore, bol implementovaný zmluvný model pre agilné doručovanie šprintov s externými dodávateľmi, boli vytvorené agilné tímy s dodávateľmi z regiónu strednej a východnej Európy a projekt bol úspešne dodaný. V druhej fáze projektu bola navrhnutá a implementovaná logika personalizácie obsahu, ktorá umožňuje cielenú distribúciu obsahu v celej skupine. Vedľajším benefitom bola možnosť vyfázovania starej CMS platformy. 

Content Hub pre Employer Branding

Utilitná spoločnosť, Nemecko

Ako Product Owneri sme  spolu s našimi klientmi dodali Content Hub pre marketingu brandového obsahu. Spoločnosti zakladajú takzvané Content Hubs pre cielený marketing brandu na B2C cez SEO. Dodávky zabezpečovali agilné tímy z regiónu strednej a východnej Európy. Súčasťou rozsahu bola integrácia služby Google Analytics pre analytické reporty.

A ĎALŠIE

Zaujíma vás, ako vám môžeme pomôcť s dosiahnutím vašich obchodných cieľov?

 

Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes pre viac informácií. Pomôžeme vám k úspešnému skoku!

bottom of page